•  
  • Đây là gì

    Viền môi cả ngày. Sử dụng viến và định hình môi trước khi sử dụng son môi. Công thức không làm khô môi giúp giữ son ở đúng vị trí mình muốn.

  •