•  
  • Đây là gì

    Giờ đây thật dễ dàng để vẽ có đôi mắt sâu, ấn tượng. Tất cả nằm trong một lượng dung dịch mắt nước nhỏ. Công thức mượt mà. Bền cả ngày. Đã được kiểm nghiệm bác sĩ nhãn khoa.

  •