•  
  • Đây là gì

    Bút chì kẻ viền nhẹ nhàng lướt trên mắt. Công thức mượt mà luôn sẵn sàng để vẽ và dễ dàng làm sạch. Không cần mài. Bền cả ngày . Đã được kiểm nghiệm nhãn khoa.

  •