•  
  • Đây là gì

    Làm dày và dài mi. Màu sắc tinh khiết, sâu sắc làm tăng thêm hiệu quả cho hàng mi. Hàng mi ngay tức thì trở nên dày và dài. Đã được kiểm nghiệm nhãn khoa.

  •