•  
  • Đây là gì

    Mang đến hàng mi dài hơn mong đợi. Một đôi mắt tràn đầy năng lượng. Đầu chải làm cong ngay cả những sợi mi nhỏ nhất đang lẫn trốn. Đã được kiểm nghiệm dị ứng và thích hợp với mắt nhạy cảm.

  •