•  
  • Đây là gì

    Hoà tan và loại bỏ lớp trang điểm bền, ngay cả mascara không thấm nước. Không khó chịu, không đau nhức. Đã được kiểm nghiệm nhãn khoa. Thích hợp cho kính sát tròng.

  •