•  
  • Đây là gì

    Tinh chất giảm đốm nâu 58% trong 12 tuần. Sau 4 tuần, đốm nâu sáng hơn từ 1 đến 2 tông màu. Nhẹ nhàng để sữ dụng quanh năm. Công hiệu với vết thâm mụn.

  •